Challenge

Let op: de uiterste aanmelddatum voor deze challenge is inmiddels verstreken. Het is niet meer mogelijk een idee in te sturen

Partners binnen het project IRIS dagen iedereen uit om met voorstellen te komen waarmee huurders meer grip krijgen op hun energierekening, hun woonlasten kunnen verlagen en hun besteedbaar inkomen toeneemt. 

Eén van de partners is woningcorporatie Bo-Ex. Bo-Ex verhuurt circa 9.000 woningen in Utrecht. Een groot gedeelte van haar huurders hebben een relatief laag inkomen en, na aftrek van alle vaste lasten zoals huur en energie, minder dan 100 euro per maand vrij te besteden. Bo-Ex wil graag een bijdrage leveren aan het verbeteren van de financiële positie van haar huurders.

Voor het winnende idee is er vanuit het project IRIS €20.000 euro aan prijzengeld beschikbaar gesteld. Insturen kan tot en met 28 juni!

Waar zijn wij naar op zoek?

Wij zijn op zoek naar een passende oplossing voor huurders van sociale huurwoningen, waarmee zij meer grip kunnen krijgen op hun energierekening, hun woonlasten kunnen verlagen en hun besteedbaar inkomen toeneemt. De dienst moet daarbij voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Schaalbaar zijn, d.w.z. oplossing moeten te repliceren zijn richting andere wijken/steden;
  • Gebruik maken van (open) data die beschikbaar worden gesteld via het City Innovation Platform (dat gebaseerd is op de open FIWARE-architectuur);

Verder vragen wij van organisaties die oplossing willen aandragen dat zij:

  • Aantoonbare ervaring hebben met open APIs, mobile applicaties en kennis van data(-stromen);
  • Moeten bereid zijn hun kennis te delen en de ambitie hebben om nationale oplossingen te realiseren;
  • Aantoonbare ervaring hebben met co-creatie van oplossing samen met de eindgebruikers.

Achtergrond

Uit onderzoek weten we verder dat:

  • het energiegebruik van huishoudens in vergelijkbare woningen enorm kan verschillen;
  • huurders weinig/tot geen inzicht hebben in hun energierekening omdat zij bijvoorbeeld de rekening niet begrijpen, de Nederlandse taal onvoldoende machtig zijn en/of geen kennis hebben van energiegebruik in huis en wat de invloed is van hun eigen gedrag;
  • chronische geldstress leidt tot korte termijn denken;
  • huurders zaken rond energiegebruik zien als een taak van de woningcorporatie waar zij zelf geen invloed op uit kunnen oefenen;
  • huurders waarde hechten aan persoonlijk contact, het beste benaderd kunnen worden vanuit bestaande structuren en gevoelig zijn voor positieve incentives en framing.

Wat is er te winnen?

De winnaar krijgt de mogelijkheid om het idee verder te ontwikkelen, wordt bij de uitwerking van het idee ondersteund vanuit het incubatieprogramma van UtrechtInc en kan woningcorporatie Bo-Ex tegemoet zien als launching customer – een totaalpakket ter waarde van maar liefst 20.000 euro!

Hoe kun je deelnemen?

Heeft jouw organisatie een idee om huurders meer inzicht in hun energierekening te geven? Je kunt je aanmelden door uiterlijk 28 juni 2019 23.59 uur jouw idee via het inleverformulier naar ons toe te sturen.

Hoe wordt de winnaar geselecteerd?

Uit de aanmeldingen worden maximaal 5 inzendingen geselecteerd. Zij presenteren hun idee voor een jury op dinsdagmiddag 9 juli. Uit deze 5 presenterende inzendingen wordt door de jury de winnaar geselecteerd. Ideeën worden beoordeeld op marktpotentieel (35%), bijdrage aan verduurzaming (25%) en marktrijpheid (40%).

IRIS Smart Cities

Deze challenge wordt uitgezet in het kader van het Europese project IRIS. In dit project werken zeven steden sinds oktober 2017 samen om van stedelijke gebieden gezonde, betaalbare en fijne plekken te maken, voor de bewoners en voor de planeet. IRIS staat voor Integrated and Replicable solutions for co-creation In Sustainable cities. Het project draait om de integratie en opschaling van oplossingen voor de verduurzaming van energie en mobiliteit op wijkniveau, met inzet van ICT en betrokkenheid van bewoners. Utrecht focust op een aantal oplossingen voor de wijk Kanaleneiland-Zuid, zoals een ICT-platform met open data, de duurzame renovatie van 12 flatgebouwen en co-creatie met bewoners.

Beschikbare informatie

Contact

Heb je een vraag over deze challenge? Neem dan contact met ons op via het contactformulier. Via deze pagina kun je jouw idee insturen.

Partners

Deze challenge wordt georganiseerd in samenwerking met partners binnen IRIS: woningcorporatie Bo-Ex, Civity, gemeente Utrecht, Utrecht Inc., Utrecht School of Economics en Utrecht Sustainability Institute.

 

Let op: de uiterste aanmelddatum voor deze challenge is inmiddels verstreken. Het is niet meer mogelijk een idee in te sturen

Challenge | Inzenden | Contact | Voorwaarden