Nieuws

Geleerde Lessen: Energieopslag in Buurtbatterij

Hoe kan een stationaire batterij ingezet worden en winstgevend zijn? Alle lessen die zijn opgedaan bij de Buurtbatterij in Kanaleneiland-Zuid, zijn verzameld in een mooi overzicht. Op deze manier hopen alle partners van het IRIS project bij te dragen aan het succes van toekomstige initiatieven van energiecoöperaties en andere initiatiefnemers. Dit werd mede mogelijk gemaakt door Natuur- en Milieufederatie Utrecht, U-thuis en Energie van Utrecht.

Kennis en adviesdocument Stationaire Batterijopslag Utrecht

In het IRIS project is een stationaire buurtbatterij geplaatst in de Utrechtse wijk Kanaleneiland-Zuid. Februari vorig jaar hebben het IRIS project, Natuur- en Milieufederatie Utrecht, U-Thuis en Energie van Utrecht een kennissessie georganiseerd, dat werd geleid door Ragnhild Scheifes. IRIS projectpartner en exploitant van de batterij, Robin Berg van We Drive Solar/LomboxNet, deelde alle geleerde lessen opgedaan tijdens de voorbereiding, plaatsing en gebruik van de batterij. Aan de hand van deze sessie en de ervaringen met de exploitatie van de batterij in de afgelopen jaren, is het kennis- en adviesdocument samengesteld. Dit document kan energiecoöperaties en anderen inspireren tot het in gebruik nemen van stationaire batterijen voor energieopslag.

Klik op de afbeelding of download het kennis en adviesdocument hier.

Duurzaam energiesysteem van de toekomst

Energieopslag is een ‘hot topic’. Minister Jetten van Economische Zaken en Klimaat publiceerde begin juni nog de Routekaart Energieopslag. De Routekaart beschrijft mogelijkheden voor de opslag van energie en acties die volgens het Ministerie genomen moeten worden tot 2035 en daar voorbij, om energieopslag te bevorderen en te komen tot het duurzame energiesysteem van de toekomst. Energieopslag zal daarin een grote rol kunnen gaan spelen als grootschalig ingezet wordt op wispelturige duurzame energiebronnen als zon en wind.

Samen met Buurtbewoners

Duurzaam gerenoveerde gebouwen Kanaleneiland-ZuidHet was een zoektocht om een geschikte locatie voor de batterij te vinden waarbij rekening werd gehouden met installatie benodigdheden en brandveiligheid. Buurtbewoners werden gevraagd mee te denken. Uiteindelijk is gekozen voor een plein tussen appartementsgebouwen van woningcorporatie Bo-Ex. Bo-Ex is ook IRIS projectpartner en heeft al drie appartementsgebouwen in Kanaleneiland-Zuid verduurzaamt samen met bewoners.

Batterij middenin groen

Buurtbatterij op het al deels vergroende pleinHet plein waar de batterij is geplaatst wordt dit jaar omgetoverd tot een groene oase voor buurtbewoners. Het ontwerp voor het plein is ook samen met omwonenden tot stand gekomen. De opbrengst van de batterij wordt ook nog eens gebruikt om ideeën van buurtbewoners uit te laten komen. Zo kunnen bewoners van Kanaleneiland-Zuid op verschillende manieren nader tot elkaar komen.

Het IRIS project gefinancierd door Horizon2020 is inmiddels afgerond. Wil je meer weten over de acties die lokaal in de Utrechtse wijk Kanaleneiland-Zuid of in de stad Utrecht zijn genomen? Op de IRIS Utrecht website is alles terug te vinden.