5 Transitiepaden

De zeven deelnemende steden gaan in het IRIS-project vijf uitdagingen aan:

  1. Energiezuinige wijken
  2. Slim energiemanagement en -opslag
  3. Betaalbare elektrische mobiliteit
  4. Een digitaal stadsinnovatieplatform dat data-aanbieders en -vragers op veilige en betrouwbare wijze verbindt
  5. Co-creatie van oplossingen met bewoners

Bij elke uitdaging hoort een transitiepad, waarbinnen de IRIS-partners diverse oplossingen ontwikkelen en verspreiden. Samen vormen de vijf transitiepaden een Europees-brede strategie voor een betere kwaliteit van leven in de stad. Denk hierbij aan een vermindering van de CO2-uitstoot en aan betaalbare duurzame huisvesting en mobiliteit. De transitiepaden zijn als volgt ingedeeld:

5 transitiepaden voor een duurzame stadswijk
IRIS transition track 1 Transitiepad #1: Energiezuinige wijken
Integreren van:
– hoog aandeel lokaal opgewekte én geconsumeerde hernieuwbare energie op wijkniveau
– energiebesparing op gebouwniveau, voor een lage energierekening
– energiebesparing op wijkniveau

 

iris transition track Transitiepad #2: Slim energiemanagement en -opslag
Integreren van slim energiemanagement en opslag, zodat:
– stadsbewoners maximaal financieel rendement halen uit het benutten van hernieuwbare energiebronnen
– men het gebruik van lokaal opgewekte duurzame energie maximaliseert, om belasting op het net te voorkomen
– het bieden van flexibiliteit aan het elektriciteitsnet een financiele waarde krijgt

 

transition track smart e-mobility Transitiepad #3: Betaalbare elektrische mobiliteit
Integreren van elektrische voertuigen en deelautosystemen, voor:
– lokale zero-emissie mobiliteit
– lagere mobiliteitskosten per huishouden
– slimme energieopslag in vehicle-2-grid elektrische autobatterijen

 

Icon IRIS Transition Track City Innovation Platform Transitiepad #4: Digitaal stadsinnovatieplatform
Een geavanceerd ICT- en datamodel dat bovenstaande doelen ondersteunt, door:
– data-aanbieders en -vragers op veilige wijze te verbinden
– open ICT standaarden en Application Programming Interfaces (APIs) te hanteren
– betekenisvolle datadiensten te bieden aan huishoudens, gemeenten en andere stakeholders

 

IRIS Transition Track 5 Icon: Citizen Engagement and Co-creation Transitiepad #5: Co-creatie van oplossingen met bewoners
Bewoners betrekken en intrinsiek motiveren om:
– energie te besparen
– het moment van energiegebruik af te stemmen op het aanbod van duurzame energie
– elektrische vervoersmiddelen te gebruiken in een cultuur van gemeenschappelijke mobiliteit
Waarom deze transitiepaden?

Klik op onderstaande infographics om te lezen over de voordelen van de IRIS-transitiepaden en wat het u kan opleveren.

Infographic transitiepad #1: Energiezuinige wijken

Infographic transitiepad #2: Slim energie-management en -opslag

Infographic transitiepad #3: Betaalbare elektrische mobiliteit

Infographic transitiepad #4: Digitaal stadsinnovatie-platform

Infographic transitiepad #5: Co-creatie met bewoners

Klik op onderstaande afbeeldingen om te zien hoe de transitiepaden samenhangen in de Utrechtse wijk Kanaleneiland-Zuid:

 

> Meer lezen over de IRIS-oplossingen in Utrecht.