Studentenopdrachten


Smart City startups – het effect van incubatie op de overlevingskans

De thesis Smart-city entrepreneurship – the role of business incubation for kick-starting the urban transition onderzoekt welk effect incubatie heeft op de overlevingskans van smart city startups.

> Lees de thesis


Citizens in Smart City Projects

De thesis Citizens in Smart City Projects – Exploring the far-reaching role of citizens in Smart City projects and how to embrace this role in its planning onderzoekt hoe burgerparticipatie versterkt kan worden met businessmodellen.

> Lees de thesis


Mobility as a Service solutions and their ecosystems

Het rapport Replication of Smart City Projects – Comparing two Mobility as a Service solutions and their ecosystems onderzoekt de mobiliteitsdiensten We Drive Solar en EC2B in de steden Utrecht en Gothenburg (Zweden). Dit gebeurt aan de hand van de volgende kernvraag: Could a Smart City business model’s replicability potential to other cities be assessed by relying on local and generic conditions?

> Lees het rapport


Smart City startups – Een vergelijking tussen Utrecht and Nice

De thesis Smart City start-ups – Comparative analysis between Utrecht and Nice vergelijkt de prestaties van smart city startups in de Europese steden Utrecht en Nice en onderzoekt de rol van businessincubatie hierin.

> Lees de thesis


Human capital in start-ups

Welke rol speelt menselijk kapitaal voor het succes van smart city startups? De thesis Founders’ human capital and technology-based start-ups: Determinant of success? onderzoekt de rol van educatie en werkervaring aan de hand van drie succesfactoren.

> Lees de thesis


Business Incubation and Corporate Entrepreneurship Processes

Het ondersteunen van smart city initiatieven staat centraal in de thesis A Comparative Study of the Business Incubation and Corporate Entrepreneurship Processes in the Context of Smart City Innovation. De studie biedt hiervoor praktische handvaten en nieuwe onderzoeksrichtingen.

> Lees de thesis


Enhancing Smart City Replication

De thesis Enhancing Smart City Replication by Adopting an Entrepreneurial Ecosystem – A Case Study onderzoekt hoe we smart city initiatieven kunnen aanmoedigen en repliceren in andere Europese steden: Can an ecosystem that supports a bottom-up, entrepreneurial-driven approach help to overcome the challenges of smart city replication?

> Lees de thesis


Smart City Start-ups: Performance after Business Incubation

Smart City Start-ups: Performance after Business Incubation in Utrecht and GothenburgDe studie Smart City Start-ups: Performance after Business Incubation in Utrecht and Gothenburg onderzoekt het presteren van een ‘smart city start-up’ in vergelijking met een ‘non-smart city start-up’ na businessincubatie.

> Lees de studie


Smart City Start-ups en Entrepreneurial Ecosystems

Hoe dragen elementen van het entrepreneurial ecosystem bij aan de aanwezigheid van smart city startups, en wat betekent dit voor ecosystemen waarin meer smart city innovatie gewenst wordt? De thesis Smart City Start-ups and Entrepreneurial Ecosystems onderzoekt 133 start-ups in Europa en laat zien dat de meeste elementen van het entrepreneurial ecosystem niet individueel gerelateerd zijn aan de aanwezigheid van smart city startups.

> Lees de thesis


Smart city business model incubation

Binnen het project IRIS Smart Cities is de Universiteit Utrecht in samenwerking met Utrecht Inc verantwoordelijk voor het opzetten van een incubatietraject voor (nieuwe) verdienmodellen op het gebied van Smart Cities. Om een dergelijk programma op te zetten zijn incubeerbare ideeën nodig. Zeventien bestaande bedrijven in de regio Utrecht werden geïnterviewd om te onderzoeken welke (commerciële) kansen en obstakels door bedrijven actief op het gebied van de vijf IRIS transition tracks worden geïdentificeerd.

> Lees het rapport


Incubation performances and impact of start-up’s resources

Een student aan de Universiteit Utrecht onderzocht het effect van incubatie op de prestatie van start-ups gebaseerd op user innovation en schreef een Engelstalige thesis: This thesis aims at investigating to what extent does incubation impact start-ups survival, but also, subsequently, how do the different resources start-ups benefit from having an effect on their overall performance and success.

> Lees de thesis


User innovation and Business Incubation

Wat is het effect van incubatie op de prestatie van startups gebaseerd op user innovation? Vanuit de Universiteit Utrecht is een database van 296 startups geanalyseerd. Het geringe aantal user innovations in incubatietrajecten wijst mogelijk op een dubbel vooroordeel: user innovations melden zich minder vaak aan voor programma’s bij incubators en als zij zich al aanmelden, dan worden ze minder vaak voor het programma aangenomen.

> Lees het rapport


Verlagen van de energierekening

Hoe kan woningcorporatie Bo-Ex haar bewoners helpen met het verlagen van de energierekening? Studenten van de Universiteit Utrecht onderzochten gedurende drie maanden de mogelijkheden om bewoners van Kanaleneiland te stimuleren tot het verbruiken van minder energie. Doel hiervan is het verlagen van de energierekening en het vrij besteedbare inkomen verhogen.

> Lees het verslag


Onderzoek gelijkstroomnetwerk

Transitiepad #1: Energiezuinige wijkenVier studenten van de Universiteit Utrecht onderzochten de beste optie voor een gelijkstroomnetwerk in een Bo-Ex appartement. Ze werken mogelijke oplossingen uit en geven de woningcorporatie concreet advies in hun eindrapportage.

> Lees meer


Projectwerk aanpak flats Kanaleneiland Utrecht

logo MBO UtrechtWoningcorporatie Bo-Ex fungeert als opdrachtgever bij twee stageprojecten voor MBO Utrecht in het schooljaar 2018/2019. Derdejaars studenten van de school in Kanaleneiland dragen bij aan project IRIS door te helpen in de voorbereiding van de aanpak van de flats in de wijk. Dit doen zij bijvoorbeeld door middel van grootschalig projectwerk, maar ook door één op één contact met bewoners.

> Bekijk de factsheets


Civity Datamodel

Civity studentenopdracht KanaleneilandDrie studenten van Hogeschool Windesheim ontwikkelden samen met IRIS-projectpartner Civity een ‘3D City Information Model applicatie’ van de wijk Kanaleneiland in Utrecht. Deze visualisatie is een op gegevens gebaseerde 3D-weergave van de wijk en biedt inzicht in de energieprestaties in Kanaleneiland. Het Civity Datamodel ondersteunt project IRIS als informatiedienst.

> Lees meer


Duursamen bordspel

bram van vulpen bordspel iris duursamenIn zijn minor Creatief Ontwerp: Utrecht Smart City aan de HKU focuste een HU-student zich op de communicatie tussen het project IRIS en de inwoners van het Utrechtse Kanaleneiland. De conceptdesigner ontwierp het Duursamen bordspel om de doelgroep met een niet-westerse achtergrond te bereiken. Hiermee worden jonge kinderen en vervolgens hun ouders spelenderwijs geïnformeerd over project IRIS en de duurzame veranderingen in hun wijk.

> Lees meer


App ‘MijnWoonwijk’

Minimum viable product MVP Mijn Woonwijk

In een traject van 8 weken liepen vijf studenten van de Universiteit Utrecht een Lean Startup traject door en ontwikkelden een Minimum Viable Product voor de App ‘MijnWoonwijk’. Met deze app worden bewoners actiever betrokken bij ontwikkelingen in hun buurt. In opdracht van de gemeente Utrecht ontwikkelden de studenten de applicatie aan de hand van de volgende vraag: Hoe kan de gemeente Utrecht de inwoners van Utrecht informeren over en betrekken bij veranderingen in de buurt?

> Lees meer