Smart Cities Lighthouse projects

 

IRIS integrated and replicable solutions for co-creation in sustainable cities

Horizon 2020 – Smart Cities and Communities

Als nieuwste Lighthouse project ontvangt IRIS financiering vanuit het onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020 – Smart Cities and Communitiesvan de Europese Unie. Dit Europese programma verbindt steden, industrieën, MKB’ers, onderzoeksinstellingen en andere stakeholders. Doel is om het leven in de stad te verbeteren door duurzame technologische innovaties te verbinden en door de uitdagingen van de toekomst vanuit verschillende beleidsterrein aan te pakken, waaronder energie, mobiliteit en transport, en ICT. Zo veranderen steden door samen te werken in schone en aantrekkelijke verblijfsgebieden met respect voor en efficiënt gebruik van grondstoffen.

IRIS Smart Cities

Het project IRIS – Integrated and Replicable solutions for co-creation In Sustainable cities – is koploper in deze transitie. Het IRIS-consortium streeft naar een versnelde integratie van ambitieuze initiatieven op het gebied van energie, mobiliteit en ICT. In de ontwikkeling en toepassing van de oplossingen worden zowel burgers als organisaties nauw betrokken. De innovatieve oplossingen die de partners ontwikkelen in drie Lighthouse steden (waaronder Utrecht) en vier volgsteden, zijn repliceerbaar naar andere slimme, stedelijke gebieden. Op deze wijze verspreiden de duurzame oplossingen van IRIS zich over Europa.

overzicht follower cities lighthouse cities IRIS

IRIS ontwikkelt en ondersteunt energie-en mobiliteitsdiensten op basis van gebruikersvraagstukken. Ook moedigt IRIS samenwerking, effectieve stadsontwikkeling en governance aan en valideert business modellen en technische innovaties. Zo stimuleert IRIS slimme, duurzame stedelijke aspiraties in Europa.