Inzenden

Je kunt je aanmelden door uiterlijk 28 juni 2019 23.59 uur onderstaand formulier in te vullen en naar ons toe te sturen. Zorg dat je in jouw documentatie in ieder geval de volgende informatie verstrekt:

  • Korte beschrijving en geschiedenis van jouw organisatie (50 woorden);
  • Oplossing met betrekking tot de beschreven challenge;
  • Het probleem dat wordt aangepakt en aan welke behoeften wordt voldaan met de aangeboden oplossing;
  • De beoogde klanten en / of gebruikers;
  • Hoe de oplossing bijdraagt aan stimulering van het gebruik van (open) gegevens / toegenomen betrokkenheid van burgers in slimme steden;
  • Hoe de oplossing de duurzaamheid / levenskwaliteit in slimme steden bevordert;
  • De innovatie en uniekheid van de oplossing;
  • De geschatte totale markt voor de oplossing in het land van uitvoering;
  • Hoe men beoogde klanten/eindgebruikers wil gaan betrekken bij de ontwikkeling van de datadienst;
  • Intellectuele eigendomsrechten (zoals octrooien, handelsmerken, etc.) die verband houden met de voorgestelde oplossing.
Inleverformulier
Sleep je bestanden hierheen, of klik hier om ze te selecteren Kies bestand
Maximale uploadgrootte: 16.78MB

 

Challenge | Inzenden | Contact | Voorwaarden