Nieuws

Studenten UU ontwikkelen Smart City Index

Opmaat naar betere herkenning en begeleiding startups

Drie studenten van de Universiteit Utrecht hebben samen met prof. dr. Mark Sanders een algoritme ontwikkeld, waarbij gemeten kan worden in welke mate een startup, project of bestaande organisatie bezig is om een stad ‘slim’ te maken. De door Maaike Hermse, Imke Nijland en Martina Picari ontwikkelde werkwijze is deze week gepubliceerd in een Working Paper via de website van de Utrecht University School of Economics en zal worden aangeboden voor publicatie in het vakblad “Smart Cities”. Zo krijgen steden en gemeenten een tool in handen om voor hen bruikbare innovatie snel te vinden en toe te passen.

Een snel groeiend percentage – inmiddels al meer dan 75 procent – van de mensen in Europa woont in stedelijk gebied. In deze gebieden wordt meer dan zeventig procent van de beschikbare energie gebruikt. Door veranderingen in bijvoorbeeld klimaat en inwoneraantallen moeten steden steeds vaker slimme oplossingen bieden. Van energiegebruik tot mobiliteit, gezondheid tot de arbeidsmarkt, en de invulling van beperkte ruimte die al deze mensen samen delen. Bestuurders in steden kijken daarom steeds vaker naar nieuwe ondernemingen en projecten om oplossingen aan te dragen, zodat burgers gezond, betaalbaar en prettig in de stad kunnen blijven wonen.

Sneller herkennen, goed begeleiden

Het algoritme maakt het makkelijker om onderscheid te maken tussen verschillende vormen van bedrijvigheid. Zowel onderzoekers als gemeenten kunnen deze werkwijze gebruiken om sneller activiteiten te herkennen die oplossingen leveren voor snelle veranderingen in de stad. Met de juiste begeleiding kunnen deze bedrijven of projecten vervolgens een stap verder worden gebracht.

Het onderzoek maakt deel uit van het project IRIS. In het project werken verschillende partners Europa-breed aan duurzame stadswijken van de toekomst, samen maken zij Utrecht koploper in duurzame energie en elektrisch vervoer. Mark Sanders houdt zich binnen IRIS bezig met onderzoek naar duurzame verdienmodellen: “Met deze smart city index, gebaseerd op een uitvoerig literatuuronderzoek, hebben de studenten een groot aantal startups en projecten in de IRIS-steden gecodeerd. Daaruit blijkt dat de index doet waar hij voor is ontworpen. Ik denk dat dit een belangrijke stap voorwaarts is in het onderzoek en de uitdaging om onze steden slimmer en duurzamer te maken.”

Nog weinig bekend over ‘smart city startups’

Maaike Hermse, Imke Nijland en Martina Picari onderscheiden in het algoritme twee noodzakelijke voorwaarden waar de activiteit aan moet voldoen, zoals het gebruik van technologie en de locatie van de activiteit, en vijf voorwaarden die de mate bepalen waarin bij de activiteit een bijdrage wordt geleverd aan het slimmer maken van de stad. Bij de zogenaamde ‘intensiteitsvoorwaarden’ wordt gescoord op de aanwezigheid van ICT, burger betrokkenheid, duurzaamheid, kwaliteit van leven en economische voorwaarden.

Martina Picari is na haar master International Management aan de Universiteit Utrecht begonnen aan een tweede master, Econometrics & Operations Research, aan de Vrije Universiteit. Picari: “We hebben de smart city index losgelaten op drie datasets die informatie bevatten van elke startup uit drie verschillende incubators. Maar in feite kan het algoritme worden toegepast op elke dataset met een korte beschrijving van de activiteiten van een onderneming.”

Imke Nijland studeerde gedurende het onderzoek Business Development & Entrepreneurship aan de Universiteit Utrecht. Inmiddels, na haar afstuderen, is ze actief als Delivery Manager bij Move4Mobile, een organisatie gespecialiseerd in mobiele software oplossingen. Nijland: “Wat mij verbaasde tijdens ons onderzoek was hoe weinig er bekend was over ‘smart city startups’, terwijl het erg belangrijk is in de ontwikkeling van steden om dit type startups te kunnen herkennen.” Picari beaamt dat.

Nijland denkt dat de index een belangrijke bijdrage kan leveren in het identificeren. “De smart city index kan worden toegepast om deze specifieke groep startups te identificeren, te onderzoeken en/of te begeleiden. Dit kan ervoor zorgen dat de startups vaker, meer of sneller succesvol zijn. Dit helpt dan weer in de ontwikkeling van stedelijke gebieden.”