Nieuws

Nieuwe receptuur voor innovatie in het Smart City domein

Inzichten project IRIS leiden tot andere aanpak in ideatie en incubatie

De Universiteit Utrecht en startup incubator UtrechtInc zijn samen met een breed consortium aan lokale en Europese partners actief in het project IRIS sinds oktober 2017. Inzichten binnen project IRIS leiden tot een nieuwe receptuur voor succesvolle startups.

Binnen IRIS doet dr. Mark Sanders met collega’s binnen de Utrecht School of Economics onderzoek naar nieuwe verdienmodellen rond zogenoemde Smart Cities. Verschillende activiteiten om tot nieuwe ideeën te komen worden opgezet of gevolgd. Vervolgens begeleidt Stefan Braam van UtrechtInc teams om de verdienmodellen achter veelbelovende ideeën te valideren. Een interessante wisselwerking: praktische ondersteuning en coaching door de incubator, met gelijktijdig onderzoek naar wat werkt (en wat niet) door de Universiteit Utrecht.

Rol bedrijfsincubator in succes startups

Onderzoek van dr. Chris Eveleens laat zien dat het doorlopen van een incubatietraject tot betere bedrijfsprestaties leidt. Stefan Braam: “UtrechtInc richt zich op het begeleiden van teams met schaalbare ideeën, waarbij het gebruik van technologie of data een belangrijke factor is. Van een idee naar de eerste omzet, en van de eerste omzet naar groeien als bedrijf. We faciliteren teams met een beginnend bedrijf met zaken als ondernemerschapsvaardigheden, kantoorfaciliteiten, toegang tot talent en tot een uitgebreid netwerk van mentoren.”

Naast deze belangrijke randvoorwaarden bestaat het drie tot tien maanden durende programma uit verschillende workshops en trainingen. “Daarnaast zien we dat informele bijeenkomsten erg belangrijk zijn. De inzichten uit toevallige ontmoetingen die ondernemers-in-de-dop hier hebben leiden tot kleine, doch cruciale, aanpassingen in het originele bedrijfsidee”, aldus Braam.

Nieuwe inzichten leiden tot nieuwe ‘receptuur’

De aansluiting bij project IRIS liet UtrechtInc inzien dat smart city startups niet zozeer een wezenlijk ander incubatieprogramma nodig hebben, maar dat tech startups wel andere behoeften hebben. “Op deze manier kunnen we teams actief in het Smart City domein van elkaar laten leren”, zegt Braam. “We hebben ervoor gekozen om één validatieprogramma op te splitsen in drie programma’s. Eén voor studenten, één voor wetenschappers, en één voor teams met een sterke focus op technologie.”

De achtergrond van de wijziging in de incubatieprogramma’s is tweeledig. Braam: “Enerzijds kwantitatief: incubatie is deels een kwestie van kansberekening. Een grotere instroom van teams met ideeën vergroot de kans de op het vinden van die ene speld in de hooiberg. Belangrijker nog, de kwaliteit van het programma gaat omhoog: we sluiten op deze manier beter aan bij de behoeften van de deelnemers. Onze ervaring is dat de behoeften vooral worden bepaald door de samenstelling en kwaliteiten van het team, minder door het type product of dienst.”

Voor de onderzoekers aan de universiteit verschoof dan ook de focus van incubation – begeleiden van ideeën naar eerste omzet – naar ideation – het genereren van ideeën en oplossingen die als input kunnen dienen voor een incubatietraject. Mark Sanders: “We kwamen er al snel achter dat innovatie in het Smart City domein geen kwestie is van aangepaste incubatietrajecten, maar eerder van het actief aantrekken van Smart City-gerelateerde ideeën.”

Om tot zoveel mogelijk ideeën te komen worden nu challenges en evenementen georganiseerd. Sanders: “Die activiteiten evalueren we, om ze vervolgens als ‘recept’ op te schrijven. Op deze manier kunnen andere steden binnen en buiten het project IRIS deze activiteiten inzetten om innovaties op het Smart City domein aan te jagen”.

Resultaat: meer aanmeldingen en wereldwijde erkenning

Waar in 2017 en 2018 in totaal 24 startups onder de vleugel van UtrechtInc werden genomen, kende de nieuwe programma’s van de incubator in 2019 ruim veertig aanmeldingen. 24 van hen werden toegelaten. Daarnaast is UtrechtInc eind 2019 nogmaals opgenomen in de top 10 van universiteits-incubatoren wereldwijd. Bekende alumni van UtrechtInc zijn GitLab en SnappCar.