Nieuws

Studenten aan de slag met slimme data-diensten voor bewoners

De komende maanden gaan twee teams van internationale studenten aan de slag om de gemeente Utrecht en woningcorporatie Bo-Ex te helpen met het ontwikkelen van goede data-diensten, in het kader van het IRIS-project in Kanaleneiland-Zuid. Doel is om ideeën te verbeteren voor data-diensten die afgestemd zijn op de behoeften en wensen van bewoners, voor een gezonde leefomgeving.

Slimme data-diensten zijn cruciaal voor de transitie naar energiezuinige wijken. Deze diensten geven bewoners inzicht in hun eigen energieverbruik en de leefbaarheid van de wijk. Zo krijgen bewoners de juiste informatiestromen om, naar eigen inzicht, hun gedrag aan te passen en een duurzaam leven samen te laten vallen met andere doelen – zoals gezondheid, of het verlagen de maandelijkse vaste lasten.

Het onderzoek van de studenten is onderdeel van het Lean Startup Research Project, een onderwijsprogramma van de master Business Development and Entrepreneurship aan de Utrecht University School of Economics. Hierin gebruiken studenten wetenschappelijk onderbouwde onderzoeksmethoden om vernieuwende producten of diensten te evalueren en verbeteringen voor te stellen.

Bo-Ex en de gemeente Utrecht hebben de studenten aan het werk gezet met twee uitdagingen uit het IRIS-project. Voor Bo-Ex gaan de studenten data-diensten onderzoeken die huurders helpen grip te krijgen op hun eigen energierekening, en met energiebesparing zowel hun maandelijkse kosten als hun milieu-impact te verlagen. Voor de gemeente Utrecht gaan de studenten aan de slag met data-diensten die bewoners inzicht geven in hoe stedelijke ontwikkelingen van invloed zijn op de leefbaarheid in de wijk.

Resultaten van het onderzoek worden verwacht in het eerste kwartaal van 2019.

> Lees meer over de IRIS-uitdagingen