Vermeldingen in de media

Stedelijk Interieur: “Klimaatrobuuste gemeenten kijken naar de lucht en luisteren naar de burgers”

In het vakblad Stedelijk Interieur presenteert IRIS-partner Civity haar klimaatadaptatiemodel. Het model stelt gemeenten in staat langetermijndoelen op het gebied van klimaat te vertalen naar concrete actiepunten. Civity combineert hiervoor gemeentedata, publieke en open data. Zo kunnen beleidsmakers bijvoorbeeld per stadswijk data inzien over opgewekte zonne-energie, wateroverlast, CO2-uitstoot, hitte-eilanden of luchtkwaliteit.

In het kader van IRIS werkt Civity aan een open dataplatform voor de Gemeente Utrecht.

Klimaatadaptatiemodel Utrecht

> Lees het artikel in Stedelijk Interieur

> Lees meer over het klimaatadaptatiemodel van Civity