Nieuws

Primeur in Utrecht: laadpalen die laden én ontladen

Projectpartner LomboXnet won de aanbesteding om – met de gemeente Utrecht – in 2019 tenminste 145 publieke laadpalen te plaatsen in de stad Utrecht. Deze laadpalen zijn geschikt voor bidirectioneel laden, dus kunnen zonne-energie ook weer terugleveren aan de wijk. Ook binnen IRIS zullen in Kanaleneiland dergelijke laadpalen geplaatst worden. Lees het persbericht hieronder.

smart solar charging laadpalenPrimeur in Utrecht: eerste stad ter wereld met stadsbreed netwerk van publieke laadpalen die kunnen laden én ontladen

De gemeente Utrecht en het Utrechtse bedrijf LomboXnet gaan dit jaar ten minste 145 publieke laadpalen voor elektrische auto’s plaatsen. Deze innovatieve laadpalen zijn geschiktom zonne-energie op te slaan in de batterijen van elektrische auto’s en terug te leveren aan de buurt. De laadpalen bieden dus zowel de mogelijkheid om een auto op te laden, als toekomstige auto’s te ontladen.

LomboXnet heeft samen met partners Last Mile Solutions, Siers en Elaad, de afgelopen jaren de technologie in deze laadpalen ontwikkeld. Deze laadpalen worden nu in heel Utrecht geplaatst. Robin Berg (LomboXnet) licht toe: “De laadpalen leveren in de toekomst een belangrijke bijdrage aan de energietransitie. Door zonne-energie tijdelijk op te slaan in elektrische auto’s kunnen we deze energie gebruiken op het moment dat die nodig is. De laadpalen zijn bovendien geschikt om op hoog vermogen te laden. Dit is fijn voor elektrische autorijders, die hun auto snel kunnen opladen, maar ook gunstig om pieken van zon- en windenergie te kunnen gebruiken voor het opladen.

Wereldprimeur

Voor het eerst worden deze innovatieve laadpalen in een groot stedelijk laadnetwerk geplaatst. Ook wordt voor het eerst een nieuwe internationale standaard voor de communicatie tussen laadpaal en auto toegepast. In de toekomst kunnen verschillende automerken met de laadpaal communiceren over hoe vol de batterij nog is en wanneer laden óf ontladen kan plaatsvinden. Utrecht heeft daarmee een primeur. Wethouder Everhardt: “Ik ben er trots op dat Utrecht deze wereldprimeur heeft en hiermee voorop blijft lopen met slimme energienetwerken. Het is een belangrijke stap voor de grootschalige opslag van duurzame energie in elektrische auto’s. Elektrisch rijden draagt bij aan schonere lucht in onze stad en een gezondere leefomgeving en brengt Utrecht dichter bij een emissieloze zone in 2030.

Laadpalen

De gemeente breidt het aantal laadpalen uit op basis van verzoeken van inwoners met een elektrisch auto, en de intensiteit van het gebruik van de bestaande laadpalen. Inwoners van Utrecht die een elektrische auto hebben, kunnen een verzoek voor een of meerdere extra laadpalen indienen via www.030laadpaal.nl. Door toename van het aantal elektrische auto’s groeit het aantal laadpunten de komende jaren sterk. Naar verwachting staan er eind 2019 zo’n 600 tot 800 publieke laadpalen in de stad.