Oplichtend zebrapad

Gemeente Utrecht heeft een slimme voetgangersoversteekplaats ontwikkeld die kan oplichten wanneer een auto met hoge snelheid nadert of een voetganger de straat wil oversteken. De oversteekplaats wordt omzoomd door twee slimme palen met geïntegreerde geluids- en luchtkwaliteitssensoren, PV-panelen en snelheids- en bewegingsdetectie. Het project is ontwikkeld in co-creatie met burgers uit de buurt. Voor meer informatie, bekijk hieronder video’s en artikelen over dit onderwerp.

 

Video

Slimme Straatverlichting Utrecht

 

Nieuwsartikel

Met slimme straatverlichting naar een duurzamer en veiliger Kanaleneiland-Zuid

 

 

 

 

 

 

 

 

Boek en Webinar: Bewonersparticipatie en ontwerpen met co-creatie (Engels)

Boek: Citizen Engagement in public spaces – Designing with co-creation

Webinar: A Paradigmatic Shift in Citizen Engagement