Nieuws

Co-creatiesessie met bewoners over zelfoplichtend zebrapad

Precies een jaar na de eerste bewonersavond over slimme straatverlichting was het tijd voor de volgende stap, namelijk de presentatie van drie uitgewerkte vormen van het idee dat vorig jaar tot winnaar verkozen werd. In deze co-creatiesessie op maandag 24 juni mochten bewoners van Kanaleneiland-Zuid aangeven welk ontwerp er in de wijk geplaatst zou moeten worden en waar. 

Het winnende idee in slimme straatverlichting is het zelfoplichtende zebrapad. Dit zebrapad licht op als er een auto aan komt rijden, zodat het veiliger wordt om de straat over te steken. Tijdens de levendige sessie dachten bewoners en ontwikkelaars samen na over de exacte locatie van het zebrapad en over mogelijke toevoegingen aan het basisidee van het zebrapad.

Aan bewoners van de wijk werd gevraagd om de beste locatie voor het oplichtende zebrapad aan te geven op de plattegrond van de wijk. Vervolgens mocht iedereen zijn voorkeur aangeven. Op de foto valt te zien dat locatie 4 de favoriete locatie is, met een score van 250.

Daarnaast mochten de bewoners stemmen op geschikte technische aanvullingen op het zelfoplichtende zebrapad. Hierbij werd gekozen voor een technisch systeem waarbij de paal die bij het zebrapad hoort van kleur verandert. Deze paal kleurt rood wanneer er een auto aankomt die te hard rijdt en groen bij een auto met een snelheid binnen 30 km/u.

De volgende stap is het maken van de technische oplossing die er is gekozen. Ook wordt de gekozen locatie, nummer 4, ter beoordeling voorgelegd aan de verkeerskundigen van de gemeente Utrecht.