Agenda voor bewoners

7 september 2020

UITNODIGING: sessie IRIS en de SNAPservice

Heeft u ook wel eens moeite met de ingewikkelde brieven die u krijgt van de gemeente, de woningcorporatie, het energiebedrijf of andere organisaties? Wij van het Europese project IRIS* doen ons best om brieven te schrijven die makkelijk te lezen zijn. Daarom werken we deze zomer samen met de SNAPservice.Wat is de SNAPservice?

Aan de basis van de SNAPservice liggen de ervaringen van Leo Stroeven. Als geboren en getogen Utrechter hoort hij al zijn hele leven gemopper over moeilijke brieven. Dat kan ook anders, vond hij.

Hoe werkt de SNAPservice?

‘Snapt u dit?’ Met die eenvoudige vraag brengt de SNAPservice bewoners en organisaties, lezers en schrijvers, dichter bij elkaar. Dat doen we tijdens SNAPsessies, waarin we met kleine groepen bewoners om tafel gaan. We vragen hen bijvoorbeeld:

  • Wat is de boodschap van deze brief?
  • Wat moet u nu doen?
  • Is er nog iets onduidelijk?

Aan de hand van deze SNAPkaart maken we duidelijk wat de sterke punten en de verbeterpunten van de brief zijn. Met de feedback wil IRIS aan de slag om u als bewoner nog beter te informeren over de ontwikkelingen in uw wijk.

Wilt u meedoen?

We nodigen u uit om op 7 september 2020 met ons drie brieven van woningcorporatie Bo-Ex te lezen. De bijeenkomst vindt plaats om 13:00 in Huis van Vrede. Wij houden ons aan de RIVM maatregelen en houden 1,5 m afstand. Leest u mee met de SNAPservice? Meld u aan bij Rianne Bakker via rianne@energie-u.nl.

Hopelijk wilt u meehelpen. De uitkomsten van de sessie delen we met Bo-Ex. Zo helpen we Bo-Ex om nog betere brieven te schrijven. En daardoor weten bewoners beter waar ze aan toe zijn.


* Het Europese project IRIS

Kanaleneiland-Zuid is een voorbeeld van de stadswijk van de toekomst. Voor alle partners van het IRIS project is dit geen toekomstmuziek, maar wordt hier nu al hard aan gewerkt. Met steun van de Europese Unie werken we de komende jaren samen aan een duurzaam Kanaleneiland-Zuid. Met dit project wil Utrecht één van de koplopers worden in het versneld integreren van duurzame energie en elektrisch vervoer in de stad. Samen met Gothenburg en Nice vormt Utrecht de koplopersteden. Meer informatie over de activiteiten die we gaan ondernemen in het kader van het project is te vinden op de website www.iris-utrecht.nl.